Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh mới nhất

Theo quy định mới nhất, từ năm 2019, doanh nghiệp được thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố mà không bắt buộc phải gắn với thành lập chi nhánh công ty. Vậy thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh được quy định như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh địa điểm kinh doanh khác tỉnh được quy định cụ thể theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

Theo quy định tại nghị định thì điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Bên cạnh đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

địa điểm kinh doanh

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh bao gồm

Thứ nhất là mã số doanh nghiệp;

Thứ hai là tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
Thứ ba là tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

Thứ tư là lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

Thứ năm là họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

Thứ sáu là Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ:

– Tiến hành nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Như vậy, tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Nghị định ra đời đã giúp cho việc thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp được cởi mở hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Đồng thời, đối với cơ quan thuế, đây cũng là các quy định giúp cho việc quản lý thuế, quản lý việc đăng ký kinh doanh được dễ dàng hơn.
https://trungtamtintuc.net/

https://trungtamtintuc.net/tam-quan-trong-cua-dich-vu-hoa-don-dien-tu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *